Stappenplan

Stap 1: Octopuschool?

Is de school een Octopusschool (lid van het Octopusplan)? Enkel Octopusscholen ontvangen gratis toegang.

Stap 2: Octopusverantwoordelijke

Bent u reeds Octopusverantwoordelijke, log dan in met uw gegevens op www.octopusplan.be

Bent u nog geen Octopusverantwoordelijke en heeft u zich nog niet geregistreerd?

Stap 3: inloggen en klassen toevoegen

 • Log als Octopusverantwoordelijke in op www.octopusplan.be en kies onder het menu ‘School’ de knop ‘Schoolgegevens aanpassen’
 • Klik op ‘voeg een klas toe’ onderaan
 • Kies het leerjaar en geef de klasnaam in (korte naam die leerlingen begrijpen)
 • Doe dit voor alle klassen

Stap 4: voeg leerkrachten toe

 • Klik op het tabblad ‘Leerkrachten’ en onderaan ‘voeg leerkracht toe’
 • De leerkracht ontvangt een automatische inschrijvingsmail met instructies om te registreren op www.octopusverkeersland.be
 • Kijk zeker de ongewenste mail (spam) na voor de inschrijvingsmail
 • U kan als verantwoordelijke zien wie zich wel/nog niet heeft ingeschreven
 • Inschrijvingsmail opnieuw verzenden kan door op de naam van de leerkracht te klikken en ‘stuur deze gegevens naar de leerkracht’

 

Stap 5: voeg leerlingen toe

Twee mogelijkheden:

 1. Leerkrachten voegen zelf hun eigen leerlingen toe op het leerplatform. In dit geval hoeft u als Octopusverantwoordelijke niets meer te doen. De leerkracht kan dan zelf wachtwoorden ingeven.
 2. U voegt alle leerlingen van de school in 1 keer toe via een upload.

 

Hieronder de instructies voor de upload voor alle leerlingen van de school.

 • Maak een Excel met onderstaande 11 kolommen.

 • Gebruik EXACT dezelfde woorden en gebruik juist dezelfde klasnamen als eerder ingegeven bij ‘klassen toevoegen’.
 • Gebruik de leerlingennummers van de klas (of maak een eigen rangschikking van 1 tot…).
 • Het huisnummer mag mee in de kolom ‘straat’ als dat in de eigen lijst al zo is. Dan laat u de kolom ‘huisnummer’ leeg.
 • De kolom ‘land’ dient u enkel in te vullen bij een buitenlands adres.
 • Vul gebruikersnamen / wachtwoorden in per leerling. Hou het zo eenvoudig mogelijk of gebruik reeds bestaande logins. Als u dit open laat, genereert het systeem automatische logingegevens. De voornaam is dan de gebruikersnaam en een drieletter/cijfercode is het wachtwoord.
 • Sla het bestand op als een CSV-bestand (gescheiden door lijstscheidingstekens).
 • Ga naar menu ‘school’ – ‘schoolgegevens aanpassen’ – tabblad ‘leerlingen upload’ en laad hier uw bestand op.
 • Wil je zelf een kijkje nemen op het Verkeersl@nd, voeg jezelf dan toe als ‘leerkracht’ aan een klas.
 • De leerkrachten zien op het platform enkel de leerlingen uit hun eigen klas en kunnen de logingegevens uitdelen aan de leerlingen of in de agenda noteren.

Print deze handleiding

Contacteer de helpdesk:
03/270 06 30 of info@octopusplan.be 


 

NOTA:

De persoonsgegevens die het Octopusteam verzamelt vallen onder de wet van 8 december 1992 met betrekking op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze gegevens worden opgenomen in een bestand voor intern gebruik. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan externen. Na het beëindigen van het schooljaar worden deze gegevens gewist.