Solidariteit troef op 16de Strapdag

Samen kunnen we heel wat bereiken, dat bewijzen onze Octopusscholen elk jaar opnieuw. Dit jaar leggen we in al onze campagnes de focus op het thema ‘solidariteit’.

De slogan ‘Samen Sterk Strappen’ zegt genoeg. Om zoveel mogelijk mensen aan het strappen te krijgen, is soms een helpende hand nodig. We dagen alle leerlingen, ouders en leerkrachten uit om elkaar zoveel mogelijk te helpen om duurzaam naar school te komen.

Klop eens bij je vriend of vriendin aan de deur om samen naar school te stappen. Fiets als ouder met een aantal kinderen uit de buurt naar school. Onderzoek hoe toegankelijk de omgeving aan de schoolpoort is, misschien weerhoudt dat ouders om te voet of met de fiets naar school te komen. Zoek als school samen naar een oplossing voor leerlingen die zelf geen fiets hebben. Of fleur veilige schoolroutes op om wandelen en fietsen te stimuleren. Want leuke routes nodigen uit om te stappen en trappen. Deze en tal van andere ideeën maken een groot verschil. 

Het thema komt terug in de strapopdrachten. De handjes op het strapbandje staan symbool voor het thema.

Extra inspiratie:

  • Ondersteun leerlingen die niet kunnen fietsen via fietsvaardigheidslessen, of door het toewijzen van een ‘fietsbuddy’.
  • Voor leerlingen die geen fiets bezitten kan je de mogelijkheden bekijken om een fiets in bruikleen aan te bieden via de school, gemeente of via een fietsbib.
  • Organiseer regelmatig een fietscontrole of doe een workshop fietsherstellen.
  • Een georganiseerde voet- of fietspool kan ervoor zorgen dat kinderen toch te voet of met de fiets naar school kunnen gaan.
  • Ook carpoolen zorgt ervoor dat er minder auto’s in de schoolomgeving komen. Tip: parkeer een eindje van de schoolpoort en stap de laatste meters te voet naar school.