Praktisch

Tarieven scholen

Scholen sluiten aan vanaf € 70 per schoolvestiging en per schooljaar. Tarieven zijn exclusief 21% BTW en inclusief verzending van het materialenpakket.

0 – 150 leerlingen€ 70
151 – 400 leerlingen€ 75
401 – 750 leerlingen€ 80
> 750 leerlingen€ 85

Tarieven gemeenten

Gemeenten die lid zijn, engageren zich de lidmaatschapsbijdragen van alle scholen op het grondgebied over te nemen. Gemeenten betalen het laagste ledentarief per schoolvestiging nl. € 70 ,ongeacht het leerlingenaantal. Dit tarief is exclusief 21% BTW en inclusief verzending van het materialenpakket.

Inhoud materialenkit

Elke Octopusschool ontvangt een mooi gevulde materialenkit om deel te nemen aan de campagnes en acties.

Inhoud: 

 • materiaal voor de Strapdag:
  • 3 affiches
  • een bladwijzer voor elke leerling
  • een strapbandje voor elke leerling
  • het straplied op CD
  • optioneel: een Strapbanner
 • mateiaal voor FLITS!:
  • 3 affiches
  • een spaarkaart voor elke leerling
  • een schoolposter
  • 2 Flitsstempels
  • een vel met 4 stickers voor elke leerling
  • optioneel: een Flitsbanner
 • materiaal voor PARKOUR:
  • 3 affiches
  • een schoolposter
  • een beweeggids voor elke graad
  • optioneel: een Parkourbanner
 • indien de school voorheen nog geen Octopusschool was: een label voor aan de schoolpoort te hangen

Elke Octopusgemeente ontvangt een zichtpakket met voorbeelden van de materialen die scholen ontvangen. 

Verzending materialenkit scholen

Elke ingeschreven Octopusschool ontvangt de materialenkit begin september per post. De materialen zitten samen in een stevige doos verpakt. Elke contactpersoon ontvangt een mail met een tracking link van het pakket.

Facturatie lidmaatschap

in het najaar stuurt het Octoputeam de lidmaatschapsfactuur via mail naar de contactpersoon van de school/gemeente. Stuur een bestelbon, indien nodig, naar info@octopusplan.be met naam, adres van de school/gemeente of van de instantie die de factuur betaalt. 

Opzeggen lidmaatschap

Wil u een automatisch verlengd lidmaatschap opzeggen? Doe dit voor 31 maart van het lopende schooljaar via info@octopusplan.be. Na deze datum verlengt het Octopusplan het lidmaatschap automatisch voor het volgende schooljaar.

Veelgestelde vragen