Octopusschool

Samen bouwen aan de schoolomgeving van morgen (‘Schoolomgeving 2.0’)

Het Octopusplan streeft sinds 2005 naar duurzaam woon-schoolverkeer en kindvriendelijke schoolomgevingen en –routes. Gezien de groeiende vervoersvraag en een voornamelijk autogerichte invulling van de ruimte rondom scholen, zien we een aantal problemen in omvang toenemen. Om hierop een antwoord te bieden werd het concept ‘Schoolomgeving 2.0’ gelanceerd. Schoolomgeving 2.0 is een nieuwe kijk op schoolomgevingen met aandacht voor:

  • Duurzame mobiliteit
  • Vergroening en luchtkwaliteit
  • Beweging en recreatie
  • Participatie en samenwerking

Samen met onze leden (>100 Octopusgemeenten en >1300 Octopusscholen) willen we in de komende twee legislaturen via kleine stappen naar een gezonde, aangename en veilige schoolomgeving, de ‘Schoolomgeving 2.0’, evolueren.


Sluit u aan bij het Octopusplan

 Het huidige Octopusnetwerk bestaat uit >1300 Octopusscholen en >100 Octopusgemeenten. Graag verwelkomen we ook uw school in ons netwerk om samen werk te maken van kindvriendelijke schoolomgevingen en duurzamer woon-schoolverkeer waarbij het welzijn van kinderen voorop staat. Onze leden steunen het Octopusplan zodat de werking kan blijven groeien.

Octopusscholen zijn herkenbaar aan het Octopuslabel

Elke Octopusschool ontvangt (het eerste aansluitingsjaar) een mooi label voor aan de schoolpoort. Jaarlijks bezorgen we een nieuw stickertje met het schooljaar erop (in de materialenkit, op de begeleidende brief). Dit dient de school op het label te kleven. Door het label op een zichtbare plaats uit te hangen, maak je aan (groot)ouders en andere betrokkenen kenbaar dat de school werk maakt van de Octopus doelstellingen.