Telling

Doel

Een beeld krijgen van het verkeer (aantal en type) in de schoolomgeving op een bepaald tijdstip (verkeerstelling) en de vervoerswijze (Modal Splittelling) van de schoolgaande kinderen. Na afloop worden de tellingen online geregistreerd en kan de school verdere acties plannen.
Let op! De telactie gaat (bij voorkeur) op 3 verschillende data door en bestaat uit twee soorten tellingen (Verkeerstelling en Modal Splittelling).

Inhoud materialenkit

 • 10 handtellers in verschillende kleuren
 • 2 grote telposters ‘Verkeerstelling’ en ‘Modal Split’
 • Telbladen te downloaden via www.octopusplan.info/high5telling

Voorbereiding

 • Spreek drie data met de lagere school af waarbij telkens de 2 tellingen gebeuren.
 • Bepaal in samenspraak met de lagere school de locatie van de verkeerstelling. De telling voor de Modal Split gaat best aan de schoolingang door.
 • Bepaal welke leerlingen de tellingen gaan doen, maak twee teams (Verkeerstelling /Modal split).
 • Geef de ‘tellers’ een briefing (overloop de instructies) en spreek locatie, datum, tijdstip en vervoerswijze met hen af.
 • Kondig de tellingen aan via de website, nieuwsbrief, bezorg de voorbeeldbrief aan de lagere school (te downloaden via onze website).
 • Vul de praktische gegevens in op het telblad en de telposter (locatie, datum, dag en weersomstandigheden).

Verkeerstelling

 • LOCATIE: tel op een plaats waar het verkeer het traagste rijdt, vermijd bus- en tramhaltes en tel niet op een kruispunt of rotonde. Tel je toch op een drukke locatie, doe dit dan met twee (elk een richting). Zorg voor een veilige telplek en draag een fluohesje.
 • TELLERS: duid de ‘tellers’ aan (iemand telt de voetgangers, iemand de fietsers, enz.), geef elke leerling een eigen handteller).
 • TIMEKEEPER: iemand die de timing in de gaten houdt en dit aan de tellers doorgeeft (er wordt best in kwartieren geteld).
 • NOTULIST: iemand die per kwartier het aantal opvraagt bij de tellers en dit noteert op het telblad.

Modal splittelling

 • LOCATIE: leerlingen die tellen, installeren zich op een zichtbare plaats (aan een tafel) aan de schoolingang. Zijn er meerdere ingangen, zorg dan voor meerdere telposten. De ‘tellers’ vragen aan elke leerling hoe hij/zij naar school is gekomen en turven dit via het telblad.
 • VISUALISEER: naast het turven kan het leuk zijn om creatiever te tellen. Voorzie bijvoorbeeld transparante buizen waar elke leerling een balletje in werpt (groen voor voetganger, blauw voor fietser, enz.), werk met gekleurde kleefblaadjes of -rondjes die de kinderen zelf op een juiste plek kleven, maak torens met lego in vier kleuren, enz. Genoeg ideeën om de telling kleurrijker en visueler te maken.

Nazorg

 • Kleur de twee grote posters in voor de lagere school
 • Registreer de resultaten van de tellingen via www.octopusplan.info/high5telling.
 • Deel de resultaten met de lagere school en andere betrokkenen.