Doelstellingen

De kerndoelstelling van de Strapdag is het aanmoedigen van leerlingen, leerkrachten, en (groot)ouders om zich duurzaam en veilig naar school te verplaatsen. Duurzame mobiliteit in het woon-schoolverkeer verdient permanente aandacht.

Via de visie ‘Schoolomgeving 2.0‘ besteedt het Octopusplan naast aandacht voor duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid en ook aandacht aan vergroening, beweging en participatie.

STRAPPEN zorgt voor een veiligere schoolomgeving.

Hoe meer kinderen en (groot)ouders te voet of met de fiets naar school komen, hoe minder chaos aan de schoolpoort waardoor de schoolomgeving rustiger wordt. Minder wagens betekent ook minder foutparkeerders net voor en na schooltijd. Zo blijven voetpaden, zebrapaden en fietspaden vrij. Veilige routes en een veilige schoolomgeving zijn cruciale factoren die bepalen of kinderen zich al dan niet te voet of met de fiets naar school verplaatsen.

STRAPPEN is goed voor het milieu.

Het spreekt voor zich dat duurzame verplaatsingen het milieu ten goede komen. Mobiliteit heeft een belangrijke functie in de huidige samenleving. Iedereen verplaatst zich maar al te vaak met de wagen naar het werk, naar school, om inkopen te doen, … Deze autoverplaatsingen zorgen voor fileleed, verkeersongevallen, luchtverontreiniging en geluidsoverlast. Dit heeft op lange termijn gevolgen voor het klimaat. De dagelijkse verplaatsing van en naar school gebeurt dikwijls met de  wagen terwijl heel wat kinderen op minder dan 3 km van school wonen. De Strapdag wil hier verandering in brengen door de leuke aspecten van stappen en trappen in de verf te zetten.

STRAPPEN is goed voor de ontplooiing van kinderen.

Kinderen verplaatsen zich graag zelfstandig te voet of met de fiets. Om dit te realiseren is het belangrijk dat ze voldoende kansen krijgen om dit te leren. Daarenboven bevordert stappen en trappen hun motorische ontwikkeling en komt het ten goede aan hun algemeen welzijn.

STRAPPEN is goed voor de gezondheid.

Onderzoek toont aan dat kinderen meerdere uren per dag stilzitten. Dit geeft op latere leeftijd gezondheidsproblemen zoals overgewicht, suikerziekte, … Het verhogen van de mobilteit van kinderen biedt een oplossing hiervoor. Te voet of met de fiets naar school gaan, draagt bij tot het behalen van de richtlijn voor dagelijkse beweging. Duurzaam naar school gaan is eveneens goed voor de ontwikkeling van een gezond psychisch en sociaal evenwicht.


Interesse om deel te nemen aan de Strapdag? Sluit aan als Octopusschool!