Doelstellingen

De kerndoelstelling van de STRAPDAG is het aanmoedigen van scholen, kinderen en ouders om zich duurzaam en veilig naar school te verplaatsen. Duurzame mobiliteit in het woon-schoolverkeer verdient permanente aandacht.

Lees ook onze nieuwe visie ‘Schoolomgeving 2.0’ waar naast verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit ook aandacht gaat naar vergroening, beweging en participatie.

STRAPPEN zorgt voor een veiligere schoolomgeving

Hoe meer kinderen en (groot)ouders te voet of met de fiets naar school komen, hoe minder chaos aan de schoolpoort waardoor de schoolomgeving rustiger zal worden. Minder wagens betekent vaak ook minder last op vlak van foutparkeren net voor en na schooltijd, zo blijven de voetpaden en fietspaden vrij. Veilige routes en een veilige schoolomgevingen zijn vaak cruciale factoren die bepalen of kinderen zich al dan niet te voet of met de fiets naar school verplaatsen.

STRAPPEN is goed voor het milieu

Het spreekt voor zich dat duurzame verplaatsingen het milieu ten goede komt. Mobiliteit heeft een belangrijke functie in onze huidige samenleving. We verplaatsen ons maar al te vaak met de wagen naar het werk, naar school, om inkopen te doen, enzovoort. Deze autoverplaatsingen zorgen voor fileleed, verkeersongevallen, luchtverontreiniging en geluidsoverlast. Op lange termijn heeft deze uitstoot gevolgen voor het klimaat en kan dit leiden tot gezondheidsproblemen. De schoolverplaatsingen gebeuren te vaak met de wagen, terwijl kinderen vaak op minder dan 3 km van de school wonen. De STRAPDAG wil hier verandering in brengen door de leuke aspecten van te stappen en trappen in de verf te zetten.

STRAPPEN is goed voor de ontplooiing van kinderen

Kinderen kunnen zich alleen zelfstandig leren verplaatsen in het verkeer wanneer ze daartoe kansen krijgen. Vaak vinden kinderen het leuk om zich zelfstandig te verplaatsen samen met vrienden en klasgenoten. Het bevordert de ontwikkeling op motorisch vlak en de zelfstandigheid van het kind.

STRAPPEN is goed voor de gezondheid

Overgewicht wordt steeds meer vastgesteld bij kinderen en jongeren. Recent onderzoek toont (opnieuw) aan dat kinderen min. 9 uren per dag stilzitten. Dit kan op latere leeftijd grote gezondheidsproblemen veroorzaken. Een oplossing hiervoor is het verhogen van de m
obiliteit van kinderen. Te voet of met de fiets naar school gaan, draagt bij tot het behalen van de richtlijn voor dagelijkse beweging bij kinderen. Duurzaam naar school gaan is eveneens goed voor de ontwikkeling van een gezond psychisch en sociaal evenwicht.


Interesse om deel te nemen aan de Strapdag, sluit dan aan als Octopusschool. Meer informatie over het lidmaatschap >