Materiaal High 5

Algemeen

  • 2 handleidingen
  • 2 affiches

Strapdag XL – 18 september

  •  Banner Strapdag ‘Welkom strappers’
  • Kleeftattoos 

Webinar ‘Schoolomgeving 2.0’

  • Lesmateriaal zal beschikbaar zijn bij de downloads.

  • HIGH5- scholen ontvangen een uitnodiging om deel te nemen aan de webinar over de schoolomgeving van morgen. Het Octopusplan maakt de juiste datum later bekend.

  • Tijdens de webinar krijgen de leerlingen meer duiding over één of meerdere onderwerpen zoals de hedendaagse problematiek rond duurzame mobiliteit, beter gebruik maken van de publieke openbare ruimte, klimaatproblematiek, meer ruimte voor bewegen en meer groen, … .

Verkeerstelling – mei 2021

  • Telbladen Verkeerstelling downloadbaar
  • Schoolposter Verkeerstelling
  • 5 handtellers