Paraat voor de schoolstraat

Doel

De doelstelling is het verbeteren van de luchtkwaliteit in schoolomgevingen en het verminderen van de chaos aan de schoolpoort door het invoeren van schoolstraten of stapspots. De campagne roept scholen en gemeenten op om gedurende een maand een schoolstraat of stapspot uit te testen.

Voorbereiding


·       Ga na of een nabijgelegen lagere school ingeschreven is voor de campagne ‘Paraat voor de Schoolstraat’ via https://www.paraatvoordeschoolstraat.be/scholen/.

·       Contacteer de school om hen te ondersteunen bij het testen van een schoolstraat (of stapspot).

·       Test je eigen schoolstraat of stapspot.

·       Indien er geen lagere scholen ingeschreven zijn, onderzoek dan of er scholen zijn waar een schoolstraat of een stapspot getest kan worden en of er bereidheid is.

Stappenplan (uitgebreide versie via de website)


1.      Inschrijven: test een schoolstraat (of stapspot) van 17 september tot 12 oktober.

2.     Kernteam: start een werkgroep en bespreek het stappenplan.

3.     Draagvlak: toets de bereidheid bij leerlingen, (groot) ouders en buurt.

4.     Aanvraag: dien een aanvraag in bij stad/gemeente voor het inrichten van een tijdelijke Schoolstraat.

5.     Communicatie: breng zoveel mogelijk mensen op de hoogte van het proefproject.

6.     Proefperiode: test de schoolstraat tijdens de proefperiode.

7.     Evalueer het proefproject via online of papieren enquête.

8.      Definitieve invoering (indien mogelijk) na succesvolle proefperiode.

Nazorg