Doelstellingen High 5

Na de lagere school verplaatsen jongeren zich meer en meer zelfstandig. In het secundair onderwijs begeleiden minder ouders of grootouders hun kinderen naar school. De afstanden die jongeren afleggen zijn vaak langer daar de middelbare school zich in een andere gemeente bevindt. Dit alles maakt dat verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit zeer belangrijke factoren blijven voor jongeren. Deze onderwerpen komen niet altijd aan bod in de lessen.

Daarnaast krijgen jongeren al te vaak een negatieve stempel dat ze zich onverantwoord gedragen in het verkeer. Ze hebben geen aandacht voor de verkeerregels, ze stappen of trappen door het rode licht of vergeten hun fietsverlichting op te zetten.

Secundaire scholen hebben heel wat leerlingen waardoor dat de dagelijkse toestroom van jongeren in een gemeente of stad heel groot is. De inrichting van de openbare ruimte in deze schoolomgevingen is vaak niet gericht op deze grote groepen scholieren.

Het Octopusplan wil jongeren positief benaderen op het vlak van duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid. Samen met de jongeren zet het Octopusplan zich in om werk te maken van betere schoolomgevingen onder de noemer ‘Schoolomgeving 2.0’.

High 5 zet in op:

·        het engagement en verantwoordelijkheidszin van jongeren in het verkeer

·        duurzame mobiliteit bij jongeren

·        het eigen gedrag van de jongere doordat ze als ‘rolmodel’ fungeren naar de lagere scholen

·        het aanpassen van de schoolomgevingen zodat het er aangenaam vertoeven is