Waarom Gezonde Lucht?

waarom gezonde lucht

Gezonde lucht voor mens en natuur

Dat het er slecht aan toegaat met onze luchtkwaliteit, is geen geheim: ozon, CO2, stikstofoxide, fijnstof… Meer en meer vervuilde luchtdeeltjes komen in onze longen terecht. Dit heeft te maken met verschillende factoren, zoals autoverkeer, massaconsumptie, veeteelt en nog veel meer. Onze lucht krijgt het zwaar te verduren.

Gezonde lucht is nochtans erg belangrijk voor de gezondheid. Zo kan het allergieën en ademhalingsproblemen voorkomen. Recent onderzoek wees uit dat het invoeren van een schoolstraat al op korte termijn meetbare gezondheidsvoordelen heeft op de longen van kinderen. Het ontstekingsrisico nam gemiddeld met 14 procent af en de elasticiteit van de longen verbeterde aantoonbaar.

Omdat kinderen zich dagelijks in de schoolomgeving begeven, is het nuttig om de luchtkwaliteit in en rond de school in kaart te brengen. Dit helpt om het probleem onder de aandacht te brengen en leerlingen bewust te maken van het belang van schone lucht. In een volgende fase kan nagedacht worden over meer acties om luchtvervuiling tegen te gaan… zoals bijvoorbeeld het weren van auto’s uit de directe schoolomgeving of toevoegen van meer groen rondom de school. Zo zijn de campagnes Parkeerplaats Vrij en Vergroenen nuttige acties om mee aan de slag te gaan. Meet bijvoorbeeld de luchtkwaliteit voor en na dergelijke acties en kijk welk verschil het oplevert.