Flitscontroles

Flits wil leerlingen aanmoedigen om ook in de wintermaanden te voet of met de fiets naar school te gaan. Een onaangekondigde Flitscontrole is motiverend voor leerlingen om te stappen en trappen, vooral omdat ze niet weten wanneer deze plaatsvinden. Ook het verbeteren van het eerste resultaat moet een motivatie zijn op schoolniveau. Enkel bij een verbetering ontvangen de leerlingen een stickerdeel.

Wanneer

Er zijn 2 (of 3) controles voorzien voor de kerstvakantie en 2 (of 3) na de kerstvakantie. De school organiseert de controles op onverwachte momenten aan de schoolpoort. Scholen bepalen zelf wanneer ze de controles inplannen.

Wie verdient een stempel?

  • Elke leerling die te voet of met de fiets naar school komt.
  • Elke voetganger of fietser die goed zichtbaar is. (fietsverlichting, fluo,…)

Elke leerling kan dus per controlebeurt maximum 2 stempels verdienen. Plaats de stempel(s) op de handrug van de leerling. Na de controle geeft elke klasleerkracht het aantal stempels door aan de Flitsverantwoordelijke. Die persoon noteert het aantal stempels op de poster.

Verbeter het resultaat bij een tweede controle!

Bij de tweede controle is het de bedoeling om het eerste resultaat te verbeteren! Niet gelukt? Organiseer een derde controle. Dit scenario herhaalt zich tussen de kerstvakantie en de krokusvakantie.
Moedig dus zoveel mogelijk leerlingen en ouders aan om te voet of met de fiets naar school te komen.