Doelstelling

Meer stappers en trappers in de winter

Tijdens de eerste schoolweken en in het voorjaar gaan meer kinderen te voet of met de fiets naar school dan in de donkere maanden van het jaar. Vaak is er dan een verdubbeling van het aantal autoverplaatsingen van en naar school. Bij meer autoverkeer aan de schoolpoort, is de verkeersdrukte groter en komt de veiligheid van stappers en trappers in het gedrang.

De kerndoelstelling van Flits is ouders en kinderen stimuleren om ook in de winter te voet of met de fiets naar school te gaan, met extra aandacht voor zichtbaarheid en veiligheid. De afstand naar school of naar huis blijft immers hetzelfde. Alleen is het ’s ochtends nog niet zo licht en zijn er geen zomerse temperaturen.

Flits zet de winterstrapper extra in de kijker met aandacht voor zichtbaarheid zoals fietsverlichting en fluomateriaal.