Waarom?

eigen activiteit

Het Octopusplan wil scholen stimuleren om extra in te zetten op veiligheid en duurzaamheid rond school. Inzetten op de schoolomgeving heeft talrijke voordelen, zowel voor de leerlingen als voor het klimaat rond de school. Een eigen activiteit van de school belonen, is eigenlijk niet meer dan normaal!

  • Minder verkeer rond de schoolomgeving zorgt voor meer veiligheid, minder geluidsoverlast en een betere luchtkwaliteit. Ouders zullen minder lang in de file moeten staan.
  • Sociale contacten worden gemotiveerd door een veilige, rustige en groene schoolomgeving. Ouders en leerlingen zijn minder gestresseerd en gaan sneller een babbeltje slaan met elkaar.
  • De kinderen worden enerzijds aangespoord om meer te bewegen, door al stappend en trappend naar school te komen. Anderzijds zal er meer groen en minder verkeer in de schoolomgeving zijn, wat voor een gezondere lucht zorgt. ’s Ochtends in beweging zijn, is goed voor de concentratie en op lange termijn dus ook voor de schoolresultaten!
  • Inzetten op een groenere schoolomgeving is niet alleen gezond, maar ook beter voor het klimaat. De lokale biodiversiteit wordt gestimuleerd en de totale ecologische voetafdruk van de school wordt kleiner. Hierdoor werkt de school dagelijks mee aan een beter klimaat.

Scholen die eigen initiatieven hebben die inzetten op Schoolomgeving 2.0, moeten dus zeker beloond worden!