Schoolvervoerplan

Maak werk van duurzame mobiliteit en veilige, kindvriendelijke schoolomgevingen

Elke dag begeven duizenden kinderen zich op weg naar school. Deze verplaatsingen gebeuren vaak met de auto terwijl vele kinderen op minder dan 3 km van de school wonen. Via een  schoolvervoerplan krijgen de school en de gemeente inzicht in deze vervoerswijzen en  de moeilijkheden die ouders/ kinderen onderweg naar school ondervinden. Een schoolvervoerplan wordt per vestiging opgemaakt. Uit het onderzoek komen heel wat actiepunten om op korte en lange termijn werk te maken van duurzamer woon-schoolverkeer en veilige schoolomgevingen en – routes.

           


Doelstellingen

 • Maatregelen voor meer duurzame mobiliteit
 • Creëren van meer kindvriendelijke schoolomgevingen en -routes
 • Betere samenwerking tussen alle actoren

Samenwerking

Het onderzoek gebeurt in samenwerking met het gemeente –of stadsbestuur, samen met alle directies en andere actoren (bv. politie).  Het Octopusplan coördineert het proces. Bij aanvang wordt er bepaald welke personen betrokken zijn, een verkeerswerkgroep wordt opgericht. De werkgroep komt enkele keren tijdens het proces samen om de stappen te doorlopen, de voortgang/resultaten te bespreken en de verdere actiepunten te bepalen.

Stappenplan

 • Opstarten van een werkgroep met alle betrokken actoren
 • Aanstellen verantwoordelijke per school/gemeente/…
 • Upload van adreslijst per school i.f.v. knelpuntenanalyse
 • Brieven ouders bedelen
 • Ouders vullen via de brief met code een online-bevraging in
 • Motiveren voor hogere respons en communicatieplan
 • Verzamelen gegevens
 • Eerste analyse van de resultaten
 • Plaatsbezoeken per vestiging met de werkgroep
 • Volledige uitwerking van een actieplan met maatregelen, vastleggen afspraken
 • Evaluatie en bijsturing

Het resultaat is een volledig schoolvervoerplan per vestiging/school.

Referenties steden en gemeenten:

 • Asse
 • De Panne
 • Gistel
 • Kortenberg
 • Leuven
 • Lint
 • Nijlen
 • Schoten
 • Sint-Niklaas
 • Zingem

Het Octopusplan beschikt over een unieke software voor onderzoek en begeleiding.