Advisering schoolomgeving

Het Octopusteam begeleidt gemeenten en scholen bij de inrichting van hun schoolomgeving. Daarbij worden mogelijke aandachtspunten/knelpunten maar ook de opportuniteiten per schoolomgeving besproken met de betrokkenen (gemeente, politie, directie, verkeersverantwoordelijke,…). De analyse wordt getoetst aan de visie ‘Schoolomgeving 2.0’ waarbij rekening wordt gehouden met vergroening, beweging, ontmoeting, enz.

Waarom is een begeleiding interessant voor uw gemeente?

 • Het Octopusplan heeft jaren ervaring met het analyseren van schoolomgevingen in heel wat gemeenten in Vlaanderen.
 • Professionele analyse: de gemeente kan rekenen op een professionele analyse waarbij knelpunten omschreven worden met de nodige adviezen om deze op korte en/of lange termijn aan te pakken.
 • Schoolomgeving 2.0: naast het wegwerken van knelpunten is er aandacht voor mogelijke opportuniteiten om de schoolomgeving gezonder en kindvriendelijker te maken. Welke maatregelen zijn haalbaar om te ontharden en te vergroenen? Kan er een schoolstraat of stapspot getest worden? Zijn er kansen om beweging te stimuleren? Kunnen er plekken worden ingericht met bankjes? Dit zijn enkele van de suggesties die in het adviesrapport opgenomen worden.
 • Objectief adviesrapport: de gemeente heeft na de analyse een objectief rapport in handen om de schoolomgeving aan te passen

De ‘Schoolomgeving 2.0’ heeft aandacht voor:

 • Vergroening: ontharden en vergroenen van de schoolomgeving, nastreven van een betere luchtkwaliteit
 • Beweging en recreatie: een inrichting van de schoolomgeving die beweging stimuleert (schoolstraten, stapspots,…). Ook kleine ingrepen zoals knikkerputjes, boomstammen, klimbomen,…kunnen zorgen voor meer beweging bij kinderen
 • Participatie en ontmoeting: meer leefbaarheid, ontmoeting in de schoolomgeving
 • Verkeersveiligheid en mobiliteit: wegwerken van knelpunten waardoor duurzame mobiliteit wordt gestimuleerd, een betere luchtkwaliteit door een autoluwe schoolomgeving.

Een overzicht van wat er in de begeleiding zit:

 •  Voorstelling visie en aanpak aan betrokkenen
 • Oprichten werkgroep en uitwerken plan van aanpak
 • Analyse schoolomgeving: vooronderzoek, projectfiche, terreinbezoek,…
 • Advies Schoolomgeving 2.0: wegwerken knelpunten, signaleren van opportuniteiten, concrete acties en adviezen rond ontharding, vergroening, bewegingsimpulsen,…
 • Oplevering adviesrapport
 • Vervolgtraject mogelijk

Tarief

Octopusleden ontvangen een ledentarief op begeleidingen. Voor bovenstaande analyse dient u ongeveer te rekenen op een tarief rond de € 2500,-excl.btw (per adviesrapport). Indien het over meerdere omgevingen gaat, kunnen de kosten gebundeld worden.

Vul het formulier via onderstaande link (vrijblijvend) in. Wij nemen daarna contact met u op voor een offerte op maat.

JA, ONZE GEMEENTE OF SCHOOL HEEFT INTERESSE IN BEGELEIDING >