Advisering schoolomgeving

Begeleidingen op maat

Het Octopusteam begeleidt gemeenten en scholen bij de inrichting van hun schoolomgeving. Daarbij worden mogelijke aandachtspunten/knelpunten maar ook de opportuniteiten per schoolomgeving besproken met de betrokkenen (gemeente, politie, directie, verkeersverantwoordelijke,…). De analyse wordt getoetst aan de visie ‘Schoolomgeving 2.0’ waarbij rekening wordt gehouden met vergroening, beweging, ontmoeting, enz.

Terreinbezoek ter plaatse

Elke schoolomgeving wordt bezocht om ter plaatse deze punten te bekijken om zo een volledig beeld te kunnen vormen. Er worden foto’s genomen van de verschillende aandachtspunten. Alle betrokkenen zijn aanwezig tijdens het terreinbezoek.

Toepasbaarheid schoolomgeving 2.0 en visualisaties

Het Octopusplan verwerkt alle informatie in een adviesrapport en maakt een visualisatie per schoolomgeving met de afgesproken punten (intekening van straatmeubilair, octopusthermoplasten, wegversmallingen,…).

Octopusfolder

Per schoolomgeving kan een Octopusfolder worden gemaakt met informatie en de (geplande) ingrepen op een overzichtelijke kaart. De folder bevat tevens tips en regels op maat van de school. Er kan een leuke wedstrijd aan gekoppeld worden. De logo’s van de gemeente en de school worden mee opgenomen.

 

 

Contacteer het Octopusplan voor informatie of een offerte op maat.