FLITS campagne

De wintercampagne van het Octopusplan start na de herfstvakantie en loopt tot aan de krokusvakantie. De kerndoelstelling van FLITS is ouders en kinderen stimuleren om ook in de winter te voet of met de fiets naar school te gaan, met extra aandacht voor zichtbaarheid en veiligheid. FLITS wil met de campagne het autoverkeer terugdringen en duurzame mobiliteit stimuleren enerzijds. Anderzijds gaat er aandacht naar zichtbaarheid en verantwoordelijk verkeersgedrag in de winterperiode.

Meer informatie over de campagne