Persbericht 21 september: Strapdag

350.000 STRAPPERS VRAGEN AANDACHT VOOR KINDVRIENDELIJKE SCHOOLOMGEVINGEN EN -ROUTES

21 september – Vandaag is het STRAPDAG in ruim 1500 scholen en 140 gemeenten. De Strapdag is de dag waarop alle kinderen te voet of met de fiets naar school komen. De campagne, die de Week van de Mobiliteit traditioneel afsluit, vraagt dit jaar aandacht voor kindvriendelijke schoolomgevingen en – routes waar groen en beweging maar ook ontmoeting en participatie een plaats krijgen. Veilige en aangename schoolroutes zorgen voor meer stappers en trappers. Een duidelijke boodschap naar de nieuwe lokale besturen.

Een groene, autoluwe schoolomgeving stimuleert duurzame mobiliteit.
De vraagstukken in schoolomgevingen worden steeds complexer. Bijna dagelijks worden nieuwe onderzoeken gepubliceerd waaruit blijkt dat kinderen te weinig bewegen, minder sociale contacten leggen en de nadelen ondervinden van slechte luchtkwaliteit, lawaai –en geurhinder. De schoolomgeving kan een motor zijn om deze problemen het hoofd te bieden. Een plek waar het aangenaam vertoeven is met ruimte voor voetgangers en fietsers, waar ouders elkaar ontmoeten en kinderen kunnen spelen en bewegen. Ook schoolstraten of stapspots bij het begin en einde van de schooldag bieden vaak een oplossing voor de chaos en verkeersonveiligheid aan de schoolpoort.

 

Tom Dhollander van het Octopusplan (Voetgangersbeweging vzw):
“Als we willen dat ouders en kinderen zich meer duurzaam verplaatsen naar school, moeten we naast een kindvriendelijke schoolomgeving ook de schoolroutes aanpakken. Meer ouders zullen te voet of met de fiets gaan als ze de schoolroute als veilig beschouwen. We roepen lokale besturen op om de schoolroutes in kaart te brengen en stelselmatig de knelpunten op deze routes aan te pakken. Dit gaat van infrastructurele ingrepen zoals afgescheiden voet- en fietspaden tot het maken van schoolroutekaarten waar verkeersveilige routes met aandachtspunten getoond worden. Nu de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan, roepen we mensen op om te kiezen voor die partijen die dit thema ter harte willen aanpakken.”

 

Leuke materialenkit, nieuw straplied en een volle prijzenpot

Elke deelnemende school krijgt een mooie materialenkit met kleurrijke strapbandjes, bladwijzers, affiches, ballonnen, een optionele strapbanner en veel meer. Scholen vullen de dag verder in met tal van extra activiteiten in de schoolomgeving. Het nieuwe straplied, ingezongen door Levende Muziek, zet de kinderen alvast in beweging. Scholen die bovendien een leuk filmpje of coole strapfoto inzenden, maken kans op één van de vele prijzen zoals bijvoorbeeld een Octopus Verkeersshow of één van de twintig praktijksessies Dode Hoek met vrachtwagen in samenwerking met Suez. De wedstrijd loopt van 22 september tot 12 oktober.

Nieuwe High 5 campagne voor secundair onderwijs geeft strappers een fantastisch welkom

Vandaag lanceert het Octopusplan voor het eerst ook de campagne ‘High 5’ voor het secundair onderwijs. High 5 wil jongeren op een positieve manier stimuleren zich verantwoord te gedragen in het verkeer. De leerlingen van het secundair onderwijs begeleiden tijdens het schooljaar leuke verkeersacties op een nabijgelegen lagere school. De eerste actie geeft de kinderen van de lagere school een ‘fantastisch welkom’ op de strapdag (applaushaag, kleeftattoos, vip-begeleiding tot op de speelplaats, enz.). In de loop van het schooljaar staan er nog een fietscontrole, een telactie en een debat over duurzame mobiliteit op het programma. Met High 5 slaan het secundair – en lager onderwijs de handen in elkaar voor veiliger verkeer. Dit jaar konden 50 scholen zich voor de actie inschrijven. De campagne zal volgend schooljaar verder worden uitgerold in Vlaanderen.

De Strapdag en High 5 zijn campagnes van het Octopusplan (Voetgangersbeweging vzw), een organisatie die sinds 2005 ijvert voor kindvriendelijke schoolomgevingen en duurzaam woon-schoolverkeer. Meer informatie op www.octopusplan.info


Einde persbericht.

Het Octopusplan
– Tom Dhollander, tom@octopusplan.be, 0495/88.73.43
– Kelly Thierens, kelly@octopusplan.be, 0479/31.01.07

VBS Herk-De-Stad