Studiedag Schoolomgeving 2.0, 16 november Leuven

Om praktische redenen wordt de studiedag verplaatst naar donderdag 16 november, stadhuis Leuven!

Op donderdag 16 november organiseert Infopunt Publieke Ruimte in samenwerking met het Octopusplan, de stad Leuven en de provincie Vlaams-Brabant de studiedag ‘Schoolomgeving 2.0’.

Kinderen worden vandaag geconfronteerd met een gebrek aan beweging, negatieve omgevingsinvloeden zoals lawaaihinder en luchtvervuiling, gebrek aan ontmoetings- en speelruimte, edm.
Een goede inrichting van de schoolomgeving vormt dé plek bij uitstek om oplossingen uit te werken voor deze problemen. Met de Schoolomgeving 2.0 werkte het Octopusteam van de Voetgangersbeweging een strategie uit hoe gemeentebesturen hun schoolomgevingen stapsgewijs kindvriendelijk kunnen maken.

Tijdens de studiedag wordt concreet ingegaan op de visie achter de schoolomgeving 2.0 en wordt de strategie uitgelegd hoe gemeenten kunnen werken. Naast duurzame mobiliteit dient er ook aandacht te gaan naar groenere schoolomgevingen, waar beweging, ontmoeting en participatie een plaats hebben. De studiedag geeft inzichten hoe een toekomstige schoolomgeving er kan uitzien, waar de uitdagingen maar ook de opportuniteiten liggen. Aan de hand van goede praktijkvoorbeelden in Leuven en de Provincie Vlaams-Brabant, krijgen de deelnemers tot slot concrete geslaagde voorbeelden voorgeschoteld.

Aan het einde van de studienamiddag volgt de officiële ondertekening van het Octopuscharter.

Praktische informatie

Wanneer:    Donderdag 16 november

Waar:          Stadhuis Leuven,  3010 Leuven

Programma:

10u00 -12u00  
Wandeling langs recente realisaties in schoolomgevingen (met o.m. Octopusstraat en signalisatie schoolomgeving 2.0 (max. 25 deelnemers),  begeleiding door Roel Stessens, projectcoördinator stad Leuven

12u00 -13u00: Lunch
13u00-16u00: Studiedag ‘Schoolomgeving 2.0’

– Schoolomgeving 2.0: Tom Dhollander, gedelegeerd bestuurder Octopusplan (Voetgangersbeweging vzw)
– Veilige schoolomgevingen in Leuven: Schepen Ridouani en Roel Stessens, stad Leuven
– Goede praktijkvoorbeelden in Vlaams-Brabant: Steven Fagard, provincie Vlaams-Brabant
– Gezonde schoolomgevingen:  Wendy Hens, Vigez

 16u00: Ondertekening van het Octopuscharter ‘Schoolomgeving 2.0’ door de aanwezige Octopusgemeenten
Afsluitend drankje

 

Deelnametarief: lunch inbegrepen

– € 80,00:                                      standaardtarief
– € 50,00:                                      voor leden van Infopunt Publieke Ruimte
– Gratis (max. 2 pers.):               voor Octopusgemeenten. Meer deelnemers kunnen inschrijven aan ledentarief van € 60,00.

Verifieer of u gratis of aan ledentarief kan deelnemen:
– Klik hier voor een overzicht van de Octopusgemeenten
Klik hier voor het ledennetwerk van Infopunt Publieke Ruimte

Schriftelijk annuleren kan tot 1 week vooraf, u kan steeds een vervanger doorgeven. Na deze termijn wordt de studiedag aangerekend. Voor de gratis deelnames geldt dat er een kost van € 30,- wordt aangerekend bij het niet komen opdagen zonder schriftelijke verwittiging min. 1 week vooraf. U kan steeds een vervanger sturen

Inschrijven:

U kan voor de verschillende delen afzonderlijk inschrijven (wandeling, lunch, studiedag) via het inschrijfformulier. Elke deelnemer dient afzonderlijk ingeschreven te worden

>INSCHRIJVEN