Met de Laarnese Octobus naar school

Samen met de gemeente Laarne heeft het Octopusteam in de zomermaanden werk gemaakt van de eerste Octobussen. De Octobus is vanaf nu de naam voor de Laarnse schoolbussen. De gemeente wil de kinderen motiveren om te voet en met de fiets naar school te komen, maar voor wie dat niet mogelijk is, is er nu de Octobus. Op de kleurrijke en hedendaagse bussen, waarop leuke Octopusliedjes worden gespeeld, is de rit naar school plots wel heel erg leuk.

Minder auto’s aan de schoolpoort

Kinderen kunnen voor slechts 52 € een heel schooljaar gebruik maken van de bus. De gemeente hoopt met deze investering het aantal auto’s aan de schoolpoorten drastisch te kunnen verminderen. Samen met het gemeentebestuur en de kinderen van de vakantieopvang, werd de bus plechtig voorgesteld op 31 augustus 2017.

Officiële voorstelling van de Octobussen
De 2 octobussen zijn klaar voor het nieuwe schooljaar.
Zijaanzicht van de Octobus
Aangepaste symbolen wijzen voetgangers en fietsers op de gevaren van de dode hoek