Lokale politie Brugge ondersteunt gemachtigd opzichters, Voetgangersbeweging tevreden.

De Voetgangersbeweging vzw, de organisatie achter het Octopusplan voor veilig en kindvriendelijk schoolverkeer, is tevreden met het initiatief van de Stad Brugge en de lokale politie, om meer toe te zien op de opvolging van de bevelen van gemachtigd opzichters (G.O.) en harder op te treden als de bevelen niet opgevolgd worden. De Voetgangersbeweging roept ook andere politiezones op om dit voorbeeld te volgen. Iedereen wordt er immers beter van.

In heel Vlaanderen zijn heel wat gemachtigd opzichters, meestal vrijwilligers, aan de slag om de schoolomgeving en de wegen er naar toe veiliger te maken voor kinderen die te voet en met de fiets naar school gaan. Gemachtigd opzichters hebben een opleiding gekregen van de lokale politie en hebben de bevoegdheid om het verkeer te regelen. Zij kunnen evenwel niet verbaliseren bij overtredingen.

Steeds vaker worden deze vrijwilligers geconfronteerd met weggebruikers die de bevelen niet opvolgen en die vaak agressief reageren. Dit leidt veelal tot ronduit gevaarlijke verkeerssituaties. Gemachtigd opzichters kunnen enkel opzij springen en staan verder machteloos. Om deze  reden haken steeds meer vrijwilligers af waardoor een groot tekort ontstaat aan mensen die tijdens de schoolspits een handje toesteken om de veiligheid te garanderen. De politie zelf heeft hierdoor meer werk. Politiezones die stellen dat het opvolgen van de gemachtigd opzichter niet hun taak is, gaan voorbij aan het feit dat net deze gemachtigd opzichters het politiewerk kunnen ondersteunen en ontlasten.

Tom Dhollander, gedelegeerd bestuurder: “Dat de lokale politie van Brugge boetes zal uitreiken aan mensen die de bevelen niet opvolgen is zonder meer positief. De maatregel zal immers het gezag van de gemachtigd opzichter versterken en meer mensen zullen terug bereid zijn om de taak op te nemen. Hierdoor zal de politie zelf structureel minder vragen krijgen om bepaalde plaatsen te gaan beveiligen.”

De Voetgangersbeweging roept federaal minister van mobiliteit François Bellot op om het statuut van de gemachtigd opzichter, zoals aangekondigd in april, te herbekijken en actualiseren. Zo blijkt onder meer dat gemachtigd opzichters enkel kunnen worden aangesteld door de burgemeester van de gemeente. Als je in de ene gemeente gemachtigd opzichter bent, mag je deze bevoegdheid niet uitoefenen in een andere gemeente, tenzij mits goedkeuring van de andere burgemeester. Dit is absurd en werkt contraproductief.