Visie

Verbreding van bestaande visie en doelstellingen

Het Octopusplan informeert, adviseert, sensibiliseert en activeert de voornaamste doelgroepen (scholen, ouders, gemeenten, weggebruikers,…) via de activiteiten over de kerndoelstellingen:

  • Veilige en kindvriendelijke schoolomgevingen en -routes bewerkstelligen
  • Duurzame verplaatsingen stimuleren

Naast verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit willen we ook aandacht vragen voor milieu, beweging, ontmoeting, recreatie en participatie. Deze aspecten komen stelselmatig aan bod binnen de verschillende onderdelen en activiteiten van het Octopusplan.

Duurzaamheid

Het Octopusplan kiest voor een duurzame aanpak. Nog meer dan voorheen hebben we aandacht voor onze ecologische voetafdruk. Met de campagnes zal u nu al merken dat er heel wat materialen digitaal ter beschikking staan en we ook stimuleren om digitaal te verspreiden. Eventueel kan u zelf de nodige materialen printen. Deze filosofie zal stelselmatig groeien in onze activiteiten.