Cocreatie in Asse

Kinderen participeren aan de inrichting van de publieke ruimte

In Asse startte het Octopusplan samen met de gemeente een kinderparticipatieproces op met 25 leerlingen van het 5de leerjaar van GBS De Springplank. Het proces had tot doel kinderen een stem te geven bij de herinrichting van een trage weg nabij de school. In verschillende groepjes gaven de leerlingen door middel van een aantal werkvormen hun ideeën vorm in een maquette, gebruik makend van stiften, potloden, plasticine, duplo blokken, edm. De leerlingen stemden vervolgens voor het beste project.

  

Proces:

  • Ontwerpronde
  • Pitch 1 (voorstelling per groep)
  • Stemronde 1
  • Maquette opmaken
  • Pitch 2
  • Stemronde 2
  • Uitgekozen project en afronding

 

De vijf uitgewerkte projecten werden, samen met de gemaakte aanbevelingen, aan het gemeentebestuur van Asse overgemaakt om te bekijken welke ideeën er kunnen uitgewerkt worden.

Ook interesse in begeleidingen van projecten. Neem vrijblijvend contact met ons op.