Parkour zet kinderen, scholen en ouders in beweging

Parkour is de bewegingscampagne van het Octopusplan die kinderen laat bewegen, binnen en buiten schooltijd, in de openlucht. De sport Parkour is het veilig en creatief bewegen van punt A naar punt B over verschillende obstakels, en dit in de openlucht. Alle Octopusscholen in Vlaanderen (1100) ontvingen recent een handleiding om de Parkourvaardigheden tijdens de maand mei in te oefenen. De campagne bestaat uit leuke bewegingsoefeningen (met online instructiefilmpjes), een Parkourwedstrijd en een Parkourdiploma. Peter van de campagne is Nicolas Vanhole (bekend van Helden op Ketnet). Naast beweging streeft de campagne naar een meer kindvriendelijke inrichting van schoolomgevingen en –routes met als doelstelling beweging en duurzame mobiliteit te stimuleren. Om deze doelstelling te bereiken werd samen met de gemeente Bornem een pilootproject opgezet. Meer informatie.