Omgeving

Veilige, kindvriendelijke, beweging stimulerende schoolomgevingen en -routes

Sinds het ontstaan van het Octopusplan in 2005 is er veel vooruitgang geboekt aan menig schoolomgevingen in Vlaanderen. De eerste Octopuspalen verschenen in het straatbeeld bij de invoering van de zone 30 aan schoolomgevingen. De accentpalen hebben enerzijds een signalisatiefunctie en anderzijds een sensibiliserende functie (zone 30).

Na meer dan tien jaar is het hoog tijd om een stap verder te gaan. Een accentpaal plaatsen is één ding, maar de schoolomgeving effectief veiliger en kindvriendelijker maken, daar draait het om. Naast mobiliteit kan de schoolomgeving veel meer bevatten met aandacht voor ecologie, participatie, educatie en recreatie (beweging). Schoolomgevingen en -routes die als aangenaam, veilig en kindvriendelijk worden ervaren, hebben namelijk effect op het verplaatsingsgedrag van mensen.