Visie

 

Een gelaagde schoolomgeving

Sinds het ontstaan in 2005, streeft het Octopusplan naar duurzaam woon-schoolverkeer en kindvriendelijke schoolomgevingen en -routes. Omdat de vraagstukken in schoolomgevingen steeds complexer worden, verbreden we onze aanpak. We blijven ons inzetten voor veilige schoolomgevingen met duurzame verplaatsingen, maar pleiten ook voor groene schoolomgevingen waar meer beweging en ontmoeting, zuivere lucht en een algemeen gezond klimaat voor kinderen vanzelfsprekend zijn.
Onze nieuwe aanpak vertaalt zich in een overzichtelijke structuur, een frisse huisstijl, een gloednieuwe website en nog meer oog voor een duurzame aanpak.

> Kijk ook naar ‘omgeving’


Duurzaamheid

Het Octopusplan kiest voor een duurzame aanpak. Nog meer dan voorheen hebben we aandacht voor onze ecologische
voetafdruk. Met de campagnes zal u nu al merken dat er heel wat materialen digitaal ter beschikking staan en we
ook stimuleren om digitaal te verspreiden.